top of page
Ferçim Ar-Ge

Ar-Ge

Tüm faaliyetlerinde yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği bir araya getiren Ferçim, yeni teknolojilerin, malzemelerin ve süreçlerin keşfini tüm faaliyetlerinin odağına yerleştirmektedir.

Teknoloji

Ferçim’in araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin temel misyonu; bilimsel, yenilikçi ve teknolojik farkındalık ile bilimsel becerileri arttırmak, üretilen bilgi birikimini ve teknolojik yenilikleri paylaşmak ve bu bilgiyi üretim süreçlerinde uygulayarak sektöre ve ülkeye katma değer yaratmaktır.

Çimento üretimi, yıllar içinde teknolojik gelişmelerin etkisiyle büyük bir değişim göstermiştir. Geleneksel çimento üretim süreci, hammaddenin kırılması ve öğütülmesi, daha sonra fırında kalsine edilmesi ve son olarak öğütülmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Ancak günümüzde, daha etkili, verimli ve çevre dostu teknolojiler geliştirilmiştir. Ferçim, teknolojik gelişmeleri kullanarak enerji verimliliğini arttırmak, emisyonları azaltmak ve üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek için çalışmalar yapmaktadır.

Ferçim verimlilik, yaratıcılık ve sürdürülebilirlik politikası doğrultusunda yürütülen araştırma ve geliştirme çalışmalarının yarattığı ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri dikkate alarak karbon ayak izini azaltmayı ve sürdürülebilir üretim teknolojileri geliştirerek çevre dostu ürünler üretmeyi hedeflemektedir.

Araştırma Geliştirme

Ferçim, Ar-Ge çalışmalarına yatırım yaparak ve sürekli olarak yenilikçi fikirler geliştirerek daha etkili ve verimli üretim yöntemleri bulmak için çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmalar sayesinde, çimento ve hazır beton üretimi daha verimli hale gelirken aynı zamanda daha çevre dostu üretim yöntemleri şekillenmektedir.

Ferçim’in özellikle son yıllarda, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Ar-Ge çalışmaları daha fazla önem kazanmıştır. Bu nedenle, çimento ve hazır beton üretimindeki doğal kaynakların verimli kullanımı ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla birçok farklı teknolojinin ve malzeme kullanımının araştırılması ve uygulanması için faaliyetlerini yürütmektedir.

bottom of page