top of page
Ferçim Kariyer

Kariyer

Ferçim, iş gücünün verimliliğini arttırarak nitelikli, motivasyonu yüksek, aidiyet sahibi ve mutlu bir çalışan topluluğu oluşturmayı hedefler. Bu sayede, şirketin kaliteli hizmet süreçlerini sürdürmesi ve müşteri memnuniyetini arttırması amaçlanır.

İş Başvuru Formu

Öncelikle göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Başvurunuz alınmıştır.

Ferpa Çimento Anonim Şirketi veri sorumlusu olarak İş Başvuru Formu aracılığıyla toplanılan çalışan adaylarına ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat çerçevesinde meşru menfaatler kapsamında, iş başvurunuzun Grup Şirketlerde oluşabilecek pozisyonlarda değerlendirilebilmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmekte ve Grup işyeri yetkilileri ile paylaşılmaktadır. Paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK ve ilgili sair mevzuatın öngördüğü süreler saklı kalmak kaydıyla, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır.

Dosya Yükle
bottom of page