top of page
Kayseri Entegre Çimento Fabrikası

Üretim Tesisleri

Klinker, çimento ve hazır beton üretimi yapan Ferçim, 2 entegre çimento fabrikası, 2 çimento öğütme tesisi ve 6 hazır beton tesisi ile üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kayseri Entegre Çimento Fabrikası

Tesis 1992 yılında çimento öğütme ve paketleme tesisi olarak kurulmuştur. 2005 yılındaki yatırımlarla entegre çimento fabrikası haline getirilerek 26 Aralık 2005 yılında klinker üretimine başlamıştır.

Fabrika; hammadde kırıcı, farin değirmeni, kömür değirmeni, pfister binası, kalker ve kil homojenizasyon, döner fırın, ön ısıtıcı ve kalsinasyon, atık yakma, klinker soğutucu ve elektro filtre, soğutma kulesi ve torbalı filtre, roller pres, 2 adet çimento değirmeni, paketleme ve kömür stokholünden oluşmaktadır.

 

Yıllık klinker üretim kapasitesi 900.000 ton/yıl olan fabrikanın çimento öğütme kapasitesi ise 1.100.000 ton/yıldır.

Ürün Çeşitleri

Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, inşaat endüstrisinin ihtiyaçlarına uygun 4 tip çimento üretimi gerçekleştirmektedir.

CEM I 42,5 R - Portland Çimento

Portland çimentosu, Portland çimentosu klinkerinin, priz düzenleyici alçıtaşı ve en fazla %5’e kadar mineral bileşenin öğütülmesi ile elde edilen TS EN-197-1 standardına uygun olarak yüksek erken dayanıma ve nihai dayanıma sahip çimentodur.

Performans Değişmezlik Belgesi (PDF)

CEM I 42,5 R-SR 5 - Sülfata Dayanıklı Portland Çimento

Sülfata Dayanıklı Portland Çimento [Sulfate Resistant Portland Cement (SRPC)] tipi, sülfat ataklarına maruz kalabilecek yapılar için özellikle tasarlanmıştır. Bu çimento, yapıların çevre koşullarına maruz kalması muhtemel olan deniz ve liman yapıları, köprü, baraj ve su kanalları gibi, özellikle sülfat etkisine maruz kalan yapıların kullanımına, uygun olan çimento tipidir.

Performans Değişmezlik Belgesi (PDF)

CEM II A-M (P-L) 42,5 R - Portland Kompoze Çimento

CEM II A-M (P-L) 42.5 R Portland kompoze çimentosu; Portland çimento klinkerinin, priz düzenleyici alçıtaşı ve TS EN 197-1 standardında tanımlandığı oranda puzonlan ve kalkerin birlikte öğütülmesiyle elde edilir. Yüksek erken ve nihai dayanıma sahip CEM II/A-M (P-L) 42,5R tip çimento klasik Portland çimentosuna kıyasla daha düşük hidratasyon ısısına sahip olup, beton içerisinde hidratasyon kaynaklı oluşabilecek mikro çatlakların önlenmesini, betonun kimyasal dayanıklılığı artırmayı ve mineral katkısı ile betonun işlenebilirliğini arttırmayı sağlayan bir çimentodur.

Performans Değişmezlik Belgesi (PDF)

CEM IV/B (P) 32,5 R - Puzolanik Çimento

Puzolanik çimento; Portland çimento klinkerinin, priz düzenleyici alçıtaşı ve TS EN 197-1 standardında tanımlandığı oranda puzonlanın birlikte öğütülmesiyle elde edilir. Bu çimento, çevre koşullarına maruz kalması muhtemel olan yapılarda kullanım için uygundur. CEM IV/B (P) 32,5R tip çimento düşük hidratasyon ısısına sahip olup, beton içerisinde hidratasyon kaynaklı oluşabilecek mikro çatlakların önlenmesini sağlar. 

Performans Değişmezlik Belgesi (PDF)

Üretilen çimento çeşitleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

Akreditasyon ve Belgeler

Ferçim, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak akredite edilmiş laboratuvarlarda test yaptırarak, kalite yönetim sistemleri için belgelendirme süreçlerini gerçekleştirerek ve çevre yönetim standartlarına uygun hareket ederek sektörün kalitesinin artmasına ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına önemli katkılarda bulunmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi  [TS EN ISO 9001 2015]

Çevre Yönetim Sistemi  [TS EN ISO 14001 2015]

Enerji Yönetim Sistemi  [TS EN ISO 50001 2018]

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi  [TS EN ISO 27001 2022]

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  [TS EN ISO 45001 2018]

bottom of page