top of page
Niğde Entegre Çimento Fabrikası

Üretim Tesisleri

Klinker, çimento ve hazır beton üretimi yapan Ferçim, 2 entegre çimento fabrikası, 2 çimento öğütme tesisi ve 6 hazır beton tesisi ile üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Niğde Entegre Çimento Fabrikası

1957 yılında kurulan fabrika, 85.000 ton/yıl kapasiteli üretim hattının tamamlanması ile 1964 yılında üretim faaliyetlerine başlamıştır. 2 Eylül 1976 tarihinde kuru sisteme sahip ikinci üretim hattını devreye sokarak yıllık toplam üretim kapasitesini 350.000 ton/yıl'a çıkarmıştır.

Fabrika ilerleyen yıllarda, iş süreçlerinde benimsediği kalite sürekliliği ilkesi doğrultusunda ekonomik ve teknolojik ömrünü tamamlamış olan yaş sistemli klinker hattını tamamen durdurularak üretim faaliyetlerine kuru sisteme sahip döner fırın ile devam etmiştir.

Fabrikanın özelleşme dönemi sonrasında döner fırın ünitesinde yapılan üst siklon değişimi, intikal modernizasyonu, elektrofiltre değişimi gibi yatırımlar fırın kapasitesini 850 ton/gün’den 1.350 ton/gün’e çıkarmıştır.

2017 yılında yapılan kapasite artırımı projesinin tamamlanmasıyla fabrika; 5 kademeli yeni ön ısıtıcı, kalsinatör ve tersiyer ilaveleriyle beraber yarı mamul üretimi için kullanılan tüm ana ekipmanların değişim işlemlerini gerçekleştirmiş ve fırın kapasitesini 1.350 ton/gün nominal kapasiteden 2.500 ton/gün nominal kapasiteye ulaştırmıştır.

Fabrika gerçekleştirdiği bu değişimler ile kapasite artışının yanı sıra hem enerji hem ısı tüketimi noktasında çok daha düşük enerjiyle üretim yapılmasını sağlayarak ülke ekonomisine ve çevreye önemli katkılar sağlamıştır.

Ürün Çeşitleri

Niğde Entegre Çimento Fabrikası, inşaat endüstrisinin ihtiyaçlarına uygun 5 tip çimento üretimi gerçekleştirmektedir.

CEM I 42,5 R - Portland Çimento

Portland çimentosu, Portland çimentosu klinkerinin, priz düzenleyici alçıtaşı ve en fazla %5’e kadar mineral bileşenin öğütülmesi ile elde edilen TS EN-197-1 standardına uygun olarak yüksek erken dayanıma ve nihai dayanıma sahip çimentodur.

Performans Değişmezlik Belgesi (PDF)

CEM I 42,5 R-SR 5 - Sülfata Dayanıklı Portland Çimento

Sülfata Dayanıklı Portland Çimento [Sulfate Resistant Portland Cement (SRPC)] tipi, sülfat ataklarına maruz kalabilecek yapılar için özellikle tasarlanmıştır. Bu çimento, yapıların çevre koşullarına maruz kalması muhtemel olan deniz ve liman yapıları, köprü, baraj ve su kanalları gibi, özellikle sülfat etkisine maruz kalan yapıların kullanımına, uygun olan çimento tipidir.

Performans Değişmezlik Belgesi (PDF)

CEM II A-L 42,5 R - Portland Kalkerli Çimento

Portland kalkerli çimento; Portland çimento klinkerinin, priz düzenleyici alçıtaşı ve TS EN 197-1 standardında tanımlandığı oranda kalkerin birlikte öğütülmesiyle elde edilir. Yüksek erken ve nihai dayanıma sahip Portland kalkerli tip çimento klasik Portland çimentosuna kıyasla daha düşük hidratasyon ısısına sahip olup, beton içerisinde hidratasyon kaynaklı oluşabilecek mikro çatlakların önlenmesini, betonun kimyasal dayanıklılığı artırmayı ve mineral katkısı ile betonun işlenebilirliğini arttırmayı sağlayan bir çimentodur.

Performans Değişmezlik Belgesi (PDF)

CEM II A-M (P-L) 42,5 R - Portland Kompoze Çimento

CEM II A-M (P-L) 42.5 R Portland kompoze çimentosu; Portland çimento klinkerinin, priz düzenleyici alçıtaşı ve TS EN 197-1 standardında tanımlandığı oranda puzonlan ve kalkerin birlikte öğütülmesiyle elde edilir. Yüksek erken ve nihai dayanıma sahip CEM II/A-M (P-L) 42,5R tip çimento klasik Portland çimentosuna kıyasla daha düşük hidratasyon ısısına sahip olup, beton içerisinde hidratasyon kaynaklı oluşabilecek mikro çatlakların önlenmesini, betonun kimyasal dayanıklılığı artırmayı ve mineral katkısı ile betonun işlenebilirliğini arttırmayı sağlayan bir çimentodur.

Performans Değişmezlik Belgesi (PDF)

CEM IV/B (P) 32,5 R - Puzolanik Çimento

Puzolanik çimento; Portland çimento klinkerinin, priz düzenleyici alçıtaşı ve TS EN 197-1 standardında tanımlandığı oranda puzonlanın birlikte öğütülmesiyle elde edilir. Bu çimento, çevre koşullarına maruz kalması muhtemel olan yapılarda kullanım için uygundur. CEM IV/B (P) 32,5R tip çimento düşük hidratasyon ısısına sahip olup, beton içerisinde hidratasyon kaynaklı oluşabilecek mikro çatlakların önlenmesini sağlar.

Performans Değişmezlik Belgesi (PDF)

Üretilen çimento çeşitleri hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

Akreditasyon ve Belgeler

Ferçim, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak akredite edilmiş laboratuvarlarda test yaptırarak, kalite yönetim sistemleri için belgelendirme süreçlerini gerçekleştirerek ve çevre yönetim standartlarına uygun hareket ederek sektörün kalitesinin artmasına ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına önemli katkılarda bulunmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi  [TS EN ISO 9001 2015]

Çevre Yönetim Sistemi  [TS EN ISO 14001 2015]

Enerji Yönetim Sistemi  [TS EN ISO 50001 2018]

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi  [TS EN ISO 27001 2022]

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  [TS EN ISO 45001 2018]

bottom of page